SUVERENI NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS VALSTYBĖ

LIETUVOS VALSTYBĖS PREZIDENTAS ALFONSAS NORVAIŠAS

Prisijungti prie pokalbių galima dviem būdais: pirmas - tiesiog paspauskite žalią mygtuką, antras - nukopijuokite nuorodą ir įklijuokite į paieškos laukelį ir paspauskite "pirmyn".

https://meet.google.com/zrp-nkbu-uuo

Prisijungimai vykstą kiekvieną trečiadienį 21h

Lietuvos Valstybės piliečio kortelė...

Norint užsisakyti Lietuvos Valstybės piliečio kortelę jums reikia atsiųsti mums kopiją dabartinio dokumento, pridėti viena nuotrauką, pasirašyti ant tuščio lapo ir visas kopijas atsiųsti mums e.p. prezidentas@snlv.lt arba prezidentas@snlv.ch taip pat apmokėti 50 eurų už dokumento padarymą ir atsiuntimą. Jei ne Lietuvos pilietis kortelė kainuoja 200 eurų, bet rašome tik lietuviškomis raidėmis.
Vairuotojo pažymėjimas taip pat reikalinga kopija ir padarysime pagal jūsų turimas kategorijas....

Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės Prezidentui

Alfonsui Norvaišui

P R A Š Y M A S

2023 m. sausio 16 d.

Aš, Alfonsas Norvaišas Kazio, a/k. 367406300687, gimęs Mažeikių raj. Balėnėlių km., gyvenantis ( pilnas adresas, LT- ), būdamas normalios ir tradicinės orientacijos, sąmoningai atsiriboju nuo UAB Lietuvos Respublika, kuriai vadovauja Vašingtono korporacija, veiklos ir nuo šio prašymo pateikimo dienos aktyviai dalyvausiu Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės valdyme.

Pridedama:

gimimo liudijimo kopija(nebūtina), asmens dokumento kopija, nuotrauka, parašas ant tuščio lapo.

Sumokėti 50 eurų į sąskaitą. Alfonsas Norvaisas CH73 0483 5130 0754 1200 0 BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A Credit Suisse bankas. Mokėjimo paskirtyje nurodykite savo gimimo datą.

Arba paypal.me/AlfonsasN

Alfonsas Norvaišas

Lietuvos valstybės naujienų sekėjams, visiems žiūrintiems mūsų laidas. Sklaidos kanaluose ir tiems, kam rūpime, nuoširdžiai kviečiame prisidėti prie valstybės veiklos jos pradiniame kūrimosi etape ir paremti ją piniginėmis lėšomis, kad galėtume pareklamuoti įsikūrusią Suverenią Nepriklausomą Lietuvos valstybę alternatyviojoje žiniasklaidoje ir užsienio informacinėse priemonėse. Pinigines perlaidas iki šimto eurų traktuosime kaip gautą paramą, o sumas viršijančias vieną šimtą eurų sugražinsime visiems parėmusiems kai tik atsiras lėšų Valstybės banko sąskaitoje.

2023.03.28 sprendimu patvirtinta, kad už įsigytas obligacijas bus mokama sekančiai:

 1. Nuo 100 € Iki 10000 € metinės 16% palūkanos.

2. Nuo 10000 € iki 1000000 € metinės 20% palūkanos.

3. Nuo 100000 € metinės 24 % palūkanos.

Asmeninės sąskaitos:

CHF Alfonsas Norvaisas CH44 0483 5130 0754 1000 0 BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A Credit Suisse bankas.

Alfonsas Norvaisas CH73 0483 5130 0754 1200 0 BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A Credit Suisse bankas.

Nuoširdus ačiū visiems, kas prisideda prie mūsų darbų.

PRANEŠIMAS

   Šiandien noriu skirti daugiau laiko išaiškinant žmonėms, kokį komitetą mes kuriame. Laikas parodė, kad tokios organizacinės struktūros, pagal kurias sukurtos partijos, yra visiškai neįgalios. Jos yra piramidinės ir griežtai centralizuotos, todėl jau pačioje struktūroje užkoduotas organizacijos narių neveiklumas. Pavyzdžiui, eiliniai nariai ir net skyriai negali nieko savarankiškai daryti, nes galų gale neturi ir negali turėti savo žinioje lėšų veiklai apmokėti. Be to bet kurią jų iniciatyvą gesina organizacijos vadovybė, nes joje, jei ne iš karto, tai per gana trumpą laiką susitelkia tokie, kurie stengiasi vadais būti visą laiką. Tas gana ryškiai pastebima ir tautinėmis-patriotinėmis besiskelbiančiose partijose. Iš kitos pusės tokios organizacijos vadovybę galima labai nesunkiai paveikti ar papirkti. Suinteresuotiesiems jos neveiklumu, taip pat labai nesunku į vadovybę infiltruoti ir ardomuosius elementus. Kaip tik tokį reiškinį ir turime.

    Tas pats yra su visais judėjimais Lietuvos respublikoje, kurie yra tiek viešosios įstaigos, tiek asociacijos. Jos visos susikuria tipo dirbti žmonių naudai, o iš tikro jų tikslas akivaizdžiai matomas - tik patekti į seimą ar šiaip į šiltą vietą. Ir ta situacija labai liūdina. Aš asmeniškai daug visokių judėjimų bei organizacijų perėjęs ir asmeniškai įsitikinau, kad visi tik vaidina, kad rūpinasi žmonių gerove ir ateitimi. Jei manimi netikite, tai parodykite nors vieną organizaciją, kuri veikia nesavanaudiškai, asmeniškai išsiaiškinsiu ir jei tai tiesa, padėsiu jiems klestėti. Todėl šiai dienai sukūrėme planą, kaip išvengti tokių neigiamų dalykų?

    Siūlau įkurti komitetus visoje Lietuvoje visuose rajonuose, t.y. tam tikrą struktūrą. Tai daroma labai paprastai.

Komitetas turi parengti programos projektą, nes siūlant žmonėms burtis, turi būti pasakyta vardan ko buriamasi ir kokį veiksmą norima atlikti.

   Todėl komiteto darbas turi būti toks:

 

   1. Vadovaudamiesi teisės viršenybe sąžine ir dora , kurti planus kaip gerinti žmonių gyvenimą mūsų Valstybėje.

   2. Kiekviename rajone žmonių lūkesčiai ir poreikiai yra skirtingi, todėl teisingiausiai yra, kad kiekvienas rajonas siūlys savo reikalavimus ir pasiūlymus.

   3. Visų rajonų komiteto pirmininkai bendrai svarstys visus projektus ir pateiks vyriausybei svarstyti.

   4. Vyriausybė derins visus klausimus su prezidentu ir žmonėmis, priėmus visus tenkinantį sprendimą, jį palaimins ir pradės įgyvendinti.

   5. Komitetų pirmininkai bus lengvai keičiami naujais, jei žmonės pradės skųstis jų vadovavimo ar paslaugų kokybe.

   6. Kiekvieno rajono komitetai galės rūpintis savo rajono žmonių gerove ir tokiu būdu vyriausybė matys tikslią Lietuvos valstybės situaciją.

  7. Kiekvienoje partijoje ar organizacijoje yra pavienių dorų ir sąžiningų žmonių, kurie iš esmės jau yra mūsų bendraminčiai, tik jie to nežino. Jie galėtų tapti Savarankiškos Lietuvos valstybės idėjos propaguotojais savo aplinkoje. Yra organizacijų, kurių veikla neprieštarauja Nepriklausomos Lietuvos Valstybės idėjai. Kai kurios jau turi sukūrusios bent jau minimalią struktūrą respublikoje. Komitetas nori ieškoti ryšių su jomis ir kviečia veikti kartu, kad tas struktūras efektyviau panaudoti bendram labui, nebeeikvojant papildomų organizacinių resursų. Susikooperavus, galima būtų įkurti pastoviai veikiančias būstines/postus su nuolat budinčiu žmogumi ir atitinkama orgtechnika bendram naudojimui. Kartu tie postai išliktų organizacijų-partnerių atstovybėmis rajonų/miestų centruose. Dirbant po vienu stogu, daug patogiau bendrauti, tartis ir derinti veiksmus. Tie postai gali rinkti parašus referendumams ir peticijoms, platinti laikraščius, šviečiamąją literatūrą, teikti konsultacijas nevyriausybinėms organizacijoms ir kai kurias paslaugas visuomenininkams bei gyventojams. Tai palengvintų patalpų ir struktūros išlaikymą.

   8 . Per 33 nepriklausomybės metus atsiskleidė daugybė demokratijos trūkumų, privedusių prie visuotinio chaoso respublikoje. Daugelis tiesiog nebesusigaudo, kas dedasi. Palaipsniui įsigalėjo vartotojiška neoliberalizmo ideologija. Kapitalistinės santvarkos variklis – pelnas bet kuria kaina, po šūkiu „dirbk-pirk-mirk“. Dorovinės ir bendražmogiškos vertybės ignoruojamos arba tiesiog niekinamos. Atstatyti žmonių vertybinei orientacijai reikia laiko ir rimtos pilietinio švietimo programos.

   Tam reikia pedagogikos specialistų, kurie skubiai paruoštų savišvietos ir dorovinio švietimo metodiką, jos įgyvendinimo būdus. Pirmasis etapas – laikraščio ir specialiosios literatūros leidyba. Tam darbui reikia kviesti rimtus žurnalistus, redaktorius, patyrusius pedagogus.

Lietuvos Valstybės Komitetas

Užsisakyti naujienlaiškį

Naujienlaiškio prenumerata - patikimas būdas nepraleisti svarbiausių ir įdomiausių lttauta@gmail.com tekstų. Kviečiame užsisakyti portalo naujienlaiškį ir tapti SUVERENIOS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS PILIEČIU/-TE.